Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta - saatavuus

Valtakunnallinen arviointi

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Vuoden 2019 loppuun mennessä 57 (92 %) ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta oli järjestänyt erillisen valvontaeläinlääkärin hoitamaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa. Valvontaeläinlääkäreiden hoidettavana olevat alueet ovat kooltaan sekä asukas- ja eläinmäärältään hyvin vaihtelevia. Joillain yhteistoiminta-alueilla työmäärä on suuri yhdelle valvontaeläinlääkärille, ja harvassa yksikössä työskentelee useampi valvontaeläinlääkäri. Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä on lähes kaksinkertaistunut sen jälkeen, kun valvontaeläinlääkärien virkoja alettiin perustaa vuonna 2009. Valvontaa tehdään ammattitaitoisesti ja vaikuttavasti, mutta vastuullinen ja mahdollisesti vaarallinenkin työ on kuormittavaa, koska sitä tehdään usein yksin.

Toimenpide-ehdotukset

  • Yhteistoiminta-alueiden pitää järjestää valvontaeläinlääkäreille mahdollisuus parityöskentelyyn. Tämä voidaan toteuttaa joko useiden alueiden yhteistyöllä tai velvoittamalla praktikkoeläinlääkäri tai muu ympäristöterveydenhuollon viranhaltija valvontaeläinlääkärin työpariksi. Yhteistoiminta-alueiden tulee huolehtia valvontaeläinlääkärin sijaisjärjestelyistä siten, että valvontatehtäviä tehdään myös valvontaeläinlääkärin poissaolojen aikana. Yhteistoiminta-alueiden tulee tarkastella valvontaeläinlääkäriresurssia suhteessa alueen kokoon, asukas- ja eläinmäärään sekä hoidettaviin tapauksiin. Yhteistoiminta-alueiden pitää järjestää valvontaeläinlääkärille riittävä perehdytys työtehtäviinsä.
  • Valvontaeläinlääkärit on saatava eläinlääkintähuollon tietojärjestelmien käyttäjiksi, jotta tarkastustieto voidaan tallentaa mahdollisimman lähellä tiedon syntypaikkaa. Raporttien saamista tietojärjestelmästä helpotetaan valvonnan vaikuttavuuden parantamiseksi.