Eläinlääkäripalvelujen saatavuus

Valtakunnallinen arviointi

Miltä vastaanotoilta ko. yhteistoiminta-alueen eläinlääkäripalvelut järjestetään?

Yhteistoiminta-alueilla olevien kunnaneläinlääkärin vastaanottojen määrä vaihtelee (1–13), ja kaikilla yhteistoiminta-alueen asukkailla on oikeus käyttää haluamansa vastaanoton palveluja.

Osa alueista on keskittänyt kaikki alueensa kunnaneläinlääkärit yhdelle yhteisvastaanotolle, jolloin alueen reunamilla asuvilla on pidempi matka vastaanotolle. Toisaalta yhdellä yhteisvastaanotolla voidaan usein tarjota paremmin varustellut tilat ja laajempi palvelutarjonta kuin ylläpidettäessä useampaa vastaanottoa. Jotkut yhteistoiminta-alueet ovat kuitenkin halunneet säilyttää kuntien omat, usein pienet vastaanotot, joilla työskentelee pääasiassa yksi eläinlääkäri. Tällöin tärkeänä on pidetty palvelun sijaintia lähellä kaikkien alueiden asukkaita.

Laissa ei määritellä, millä etäisyydellä eläinlääkäripalvelun pitäisi kohtuullisesti olla saatavilla. Yksityistä palvelua ei kaikilla alueilla ole, jolloin julkisen eläinlääkäripalvelun tulee olla tarjolla riittävän lähellä.