Viittomakieliset ja coda-lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Valtakunnallinen arviointi

Kuvat ja taulukot

Kartat

Kartta 2.4.1. Syntyneiden enemmyys vuonna 2018

Kartta 2.4.2. 0-6 -vuotiaat, % väestöstä vuonna 2018

Kartta 2.4.3. Varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneet 1-5 -vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä, kunnan kustantamat palvelut vuonna 2018

Kuviot

Kuvio 2.4.1. Syntyneiden enemmyys vuosina 2016-2018

Kuvio 2.4.2. 0-6 -vuotiaiden määrä vuosina 2016-2018

Kuvio 2.4.3. Väestö yhteensä vuosina 2016-2018

Kuvio 2.4.4. Esiopetuksen oppilaat maakunnittain vuosina 2016-2018

Kuvio 2.4.5. Esiopetus päivähoidossa ja koulussa vuonna 2019

Kuvio 2.6.1. Viittomakieltä käyttävät ja coda-lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Taulukot

Taulukko 2.7.1. Viittomakielentaitoinen henkilöstö varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa