Nuorille suunnatut palvelut kunnassa

Valtakunnallinen arviointi

Kuvat ja taulukot

Kartat

Kartta 7.6.1. Kysymys: Kuullaanko nuoria mielestänne kunnassa riittävästi?

Kartta 7.6.2. Arvio, kuinka verkosto on onnistunut nuorisolain määrittämässä tehtävässä palvelujen yhteensovittamisessa. Väittämä: Nuorten on helppo saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja.

Kartta 7.6.3. Arvio, kuinka verkosto on onnistunut nuorisolain määrittämässä tehtävässä yhteensovittamisessa. Väittämä: Tieto kulkee ammattilaisten välillä.

Kuviot

Kuvio 7.4.1. 0–28-vuotiaiden nuorten määrä AVI-alueittain vuosina 2016–2018.

Kuvio 7.4.2. 0–28-vuotiaiden nuorten osuus AVI-alueittain vuosina 2016–2018.

Kuvio 7.6.1. Kuntien arvio tarjottujen avoimen ja yhteisöllisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta koko maassa.

Kuvio 7.6.2. Kuntien arvio, kuinka hyvin kunnan nuoret tuntevat eri palveluja eli löytävät tiedon, mistä saada tarvittaessa apua ja neuvontaa koko maassa.

Kuvio 7.6.3. Kuntien arvio tarjottujen kohdennetun ja erityisnuorisotyön palvelujen riittävyystasosta koko maassa.

Kuvio 7.6.4. Kuntien arvio tarjottujen osallisuustoiminnan ja yhteiskunnallisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta koko maassa.

Kuvio 7.6.5. Kuntien arvio lapsille/nuorille suunnattujen harrastusten, vapaa-ajan toimintojen, liikuntapalvelujen ja kirjastopalvelujen riittävyystasosta koko maassa.

Kuvio 7.6.6. Kuntien arvio tarjottujen koulutuspalvelujen riittävyystasosta koko maassa.

Kuvio 7.6.7. Kuntien arvio tarjottujen mielenterveyspalvelujen riittävyystasosta koko maassa.

Kuvio 7.6.8. Kuntien arvio, kuinka verkosto on onnistunut nuorisolain määrittämässä tehtävässä palvelujen yhteensovittamisessa koko maassa.

Kuvio 7.6.9. Kuntien arvio tarjottujen päihdepalvelujen riittävyystasosta koko maassa.

Kuvio 7.6.10. Kuntien arvio tarjottujen sosiaalipalvelujen riittävyystasosta koko maassa.

Kuvio 7.6.11. Kuntien arvio tarjottujen terveydenhuollon palvelujen riittävyystasosta koko maassa.

Kuvio 7.6.12. Kuntien arvio muiden julkisten terveyspalvelujen riittävyystasosta koko maassa.

Kuvio 7.6.13. Kuntien arvio tarjottujen työllisyyspalvelujen riittävyystasotasosta koko maassa.

Kuvio 7.6.14. Kuntien arvio tarjottujen asumisen palvelujen riittävyystasotasosta koko maassa.

Kuvio 7.6.15. Kuntien arvio kunnassa tarjolla olevista julkisen liikenteen palveluista koko maassa siitä näkökulmasta, että käyttäjiä ovat nuoret.

Taulukot

Taulukko 7.6.1. Kuntien arvio tarjottujen avoimen ja yhteisöllisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta, keskiarvo AVI-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.2. Kuntien arvio tarjottujen kohdennetun ja erityisnuorisotyön palvelujen riittävyystasosta, keskiarvo AVI-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.3. Kuntien arvio lapsille/nuorille suunnattujen harrastusten, vapaa-ajan toimintojen, liikuntapalvelujen ja kirjastopalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo AVI-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.4. Kuntien arvio tarjottujen koulutuspalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo AVI-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.5. Kuntien arvio tarjottujen mielenterveyspalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo AVI-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.6. Kuntien arvio tarjottujen päihdepalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo AVI-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.7. Kuntien arvio tarjottujen sosiaalipalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo AVI-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.8. Kuntien arvio tarjotaanko terveyspalveluja kunnassa, ”Palvelu on kunnassa” vastanneet kunnat prosentteina, AVI-alueiden vertailu.

Taulukko 7.6.9. Kuntien arvio tarjottujen terveyspalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo AVI-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.10. Tarjottujen työllisyyspalvelujen riittävyystasotaso, keskiarvo AVI-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.11. Tarjottujen asumisen palvelujen riittävyystasotaso, keskiarvo AVI-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.12. Arvio kunnassa tarjolla olevista julkisen liikenteen palveluista siitä näkökulmasta, että käyttäjiä ovat nuoret, keskiarvo AVI-alueittain ja koko maassa.