Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Valtakunnallinen arviointi

Kuvat ja taulukot

Kartat

Kartta 6.4.1. Liikunnan edistäminen kunnissa (TEAviisari)

Kartta 6.6.1. Uimahallien saavutettavuus autolla 

Kartta 6.6.2. Lähiliikuntapaikkojen saavutettavuuden muutos vuosien 2013 ja 2019 välillä 

Kuviot

Kuvio 6.4.1. Liikuntapaikkojen jakauma palveluryhmittän eri alueilla Suomessa vuonna 2020

Kuvio 6.6.1. Lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus kevyen liikenteen väylää pitkin vuosina 2013 ja 2019.

Kuvio 6.6.2. Keskeisten liikuntapaikkojen sijoittuminen yhdyskuntarakenteeseen saavutettavuuden näkökulmasta 

Kuvio 6.6.3. Mahdollisuus saapua uimahalliin julkisella liikenteellä

Kuvio 6.6.4. Uimahallikuljetusten järjestäminen kunnissa

Kuvio 6.7.1. Liikuntapaikat, joiden käyttövuorojen kysyntä kunnissa on merkittävästi tarjontaa suurempaa

Kuvio 6.7.2. Liikuntapaikkasuunnitelmat kunnissa

Kuvio 6.8.1. Uimahallien esteettömyys

Kuvio 6.8.2. Liikuntapaikkojen esteettömyyssuunnitelmat

Kuvio 6.8.3. Käyttäjien osallistumismahdollisuuksia kuntien liikuntapaikkasuunnittelussa

Taulukot

Taulukko 6.3.1. Kuntien liikuntaviranhaltijoille tehdyn verkkokyselyn vastausprosentit

Taulukko 6.4.1. Liikuntapaikkojen lukumäärä

Taulukko 6.6.1. Uimahallien saavutettavuus kevyen liikenteen väylää pitkin

Taulukko 6.7.1. Liikuntapaikkojen määrä kunnissa suhteessa kysyntään