Kirjastotilat

Valtakunnallinen arviointi

Kuvat ja taulukot

Kartat

Kartta 5.4.1. 0–15-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (2018)

Kartta 5.6.1. Manner-Suomen kunnat, joissa on omatoimikirjastopalvelu (tilanne 31.12.2019)

Kuviot

Kuvio 5.4.1. 0–14-vuotiaiden määrä vuosina 2016–2018

Kuvio 5.4.2. 0–14-vuotiaiden osuudet vuosina 2016–2018

Kuvio 5.6.1. Tila-, henkilöstö- ja kirjastoaineistokulut asukasta kohden 2010–2019

Kuvio 5.6.2. Omatoimiaukiolon osuus % kokonaisaukiolosta AVI-alueittain 2014 ja 2019

Kuvio 5.6.3. Kokonaisaukiolo ja aukiolotunnit, jolloin henkilökunta paikalla AVI-alueittain, muutos % 2014–2019

Kuvio 5.7.1. Kirjastonkäyttäjien arviot 2018 ja kirjastohenkilöstön arviot 2019 kirjastotilojen käytettävyydestä

Kuvio 5.7.2. Kunnan muiden toimijoiden ja ulkopuolisten järjestämät tapahtumat kirjastossa AVI-alueittain,

muutos % 2017–2019

Kuvio 5.7.3. Sanapilvi kirjastojen vahvuuksista ja mahdollisuuksista 2019

Taulukot

Taulukko 5.4.1. Pää- ja sivukirjastojen määrän kehitys vuosina 2016-2019

Taulukko 5.6.1. Pääkirjastoja, sivukirjastoja ja kirjastoautoja AVI-alueittain 2009 ja 2019

Taulukko 5.6.2. Fyysiset käynnit asukasta kohden AVI-alueittain 2009 ja 2019

Taulukko 5.6.3. Fyysiset käynnit AVI-alueittain 2009, 2018 ja 2019

Taulukko 5.7.1. Kirjastojen käyttäjäkoulutukset ja osallistujamäärät AVI-alueittain 2012 ja 2019

Taulukko 5.7.2. Kirjastojen järjestämät tapahtumat ja osallistujamäärät AVI-alueittain 2012 ja 2019