Pelastustustoiminnan nopean avun saanti

Valtakunnallinen arviointi

Kuvat ja taulukot

Kartat

Kartta 11.3.1. Suomen pelastustoimen alueet (22 kpl).

Kuviot

Kuvio 11.6.1. Pelastustehtävien määrät ja niiden kehitys valtakunnallisesti sekä pelastustoimen alueittain.

Kuvio 11.6.2. Pelastustoimen alueiden kiireellisten pelastustehtävien määrät vuosina 2016–2019.

Kuvio 11.6.3. Pelastustoimen alueiden päiväaikaan klo 6.00–16.00 tapahtuneiden kiireellisten pelastustehtävien määrät vuosina 2016–2019.

Kuvio 11.6.4. Pelastustoimen alueiden vuosien 2016–2019 päiväaikaan tapahtuneiden kiireellisten pelastustehtävien suhteelliset muutosprosentit edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuvio 11.6.5. Pelastustoimen alueiden vuosina 2016–2019 ilta- ja yöaikaan tapahtuneiden kiireellisten pelastustehtävien suhteelliset muutosprosentit edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuvio 11.6.6. Pelastustoimen alueiden vuosina 2016–2019 viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina tapahtuneiden kiireellisten pelastustehtävien muutosprosentit edelliseen vuoteen verrattuna.

Taulukot

Taulukko 11.6.1. Pelastustoimen kiireellisten pelastustehtävien eri vuorokauden aikojen mukaiset tehtävämäärät ja niiden kehitys valtakunnallisesti vuosina 2016–2019.

Taulukko 11.6.2. Pelastustoimen alueiden vuosien 2016–2019 kiireellisten pelastustehtävien määrät sekä niiden suhteelliset muutosprosentit edelliseen vuoteen verrattuna.

Taulukko 11.7.1. Pelastustoimen alueiden ensimmäisenä onnettomuuskohteeseen saapuneen yksikön ja pelastusryhmän pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen vuosittaiset mediaanit sekä riskiluokan I kiireellisten pelastustehtävien vuosittaiset asetettujen tavoitteiden mukaiset täyttymisprosentit.

Taulukko 11.7.2. Pelastustoimen alueiden riskiluokkaan I kuuluvien ruutujen määrä sekä niiden ruutujen määrä, joissa vuosina 2017–2019 on ollut kiireellisiä pelastustehtäviä ja joissa asetettu vähimmäistavoite on täyttynyt tai jäänyt täyttymättä.

Taulukko 11.7.3. Pelastustoimen alueiden ensimmäisenä onnettomuuskohteeseen saapuneen yksikön ja pelastusryhmän pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen vuosittaiset mediaanit sekä riskiluokan II kiireellisten pelastustehtävien vuosittaiset asetettujen tavoitteiden mukaiset täyttymisprosentit.

Taulukko 11.7.4. Pelastustoimen alueiden riskiluokkaan II kuuluvien ruutujen määrä sekä niiden ruutujen määrä, joissa vuosina 2017–2019 on ollut kiireellisiä pelastustehtäviä ja joissa asetettu vähimmäistavoite on täyttynyt tai jäänyt täyttymättä.

Taulukko 11.7.5. Pelastustoimen alueiden ensimmäisenä onnettomuuskohteeseen saapuneen yksikön ja pelastusryhmän pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen vuosittaiset mediaanit sekä riskiluokan III kiireellisten pelastustehtävien vuosittaiset asetettujen tavoitteiden mukaiset täyttymisprosentit.