Kulttuuripalvelut

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon kunnan kulttuuritoiminnassa on henkilöstöresursseja?

Yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui vuonna 2019 alle yksi henkilötyövuosi 56 prosentissa Länsi- ja Sisä-Suomen ja 52 prosentissa koko Manner-Suomen kuntia.

Vuonna 2019 yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui alle yksi henkilötyövuosi 56 prosentissa, yhdestä kahteen henkilötyövuotta 22 prosentissa ja kahdesta enintään viiteen henkilötyövuotta 12 prosentissa Länsi- ja Sisä-Suomen kuntia. Viisi tai useampi henkilötyövuosi yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui yhdeksässä prosentissa Länsi- ja Sisä-Suomen kuntia – osuus oli hieman suurempi kuin koko Manner-Suomessa (7 %). (Taulukko 4.12.5.1.)

Yleisestä kulttuuritoiminnasta vastaavan henkilön virka oli useamman toimialan tehtäviä sisältävä yhdistelmävirka tai -toimi 62 prosentissa Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista ja 67 prosentissa kaikista kyselyyn vastanneista kunnista vuonna 2019. Länsi- ja Sisä-Suomessa osuus oli lähes sama vuonna 2017 (61 %).

 

Taulukko 4.12.5.1. Yleisen kulttuuritoiminnan henkilötyövuodet kunnissa vuonna 2019.