Kirjastotilat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Pääkirjastojen määrä on vähentynyt Länsi- ja Sisä-Suomen alueella viimeisen kymmenen vuoden aikana seitsemällä. Sivukirjastojen määrä on vähentynyt 26:lla. Vuoden 2017 peruspalvelujen arviointiin nähden pääkirjastojen määrä on pysynyt samana, ja sivukirjastojen määrä on vähentynyt yhdellä. Kirjastoautojen määrä on pysynyt myös samana vuodesta 2017, mutta vuoteen 2009 nähden kirjastoautojen määrä on vähentynyt kuudella.

Merkittävin muutos toimintaympäristössä on omatoimikirjastopalvelujen kehittäminen. Viimeisten viiden vuoden aikana omatoimiset palvelupisteet ovat lisänneet kirjastojen palveluaikaa merkittävästi. Vaikka omatoimipalvelujen kehittämisellä on harvoin tavoitteena henkilötyövuosien vähentäminen, valtakunnallisesti noin kymmenessä prosentissa omatoimikirjastoja avanneista kunnista henkilöstön määrä on vähentynyt avaamisen jälkeen. Aluehallintoviraston vuonna 2019 tekemän kyselyn perusteella ei voida kuitenkaan osoittaa, että omatoimikirjastot olisivat yksin vaikuttaneet henkilöstön määrän muutokseen.

Vuonna 2015 päättyneen kirjastojen perustamishankkeiden valtionavustuksen ei voida vielä osoittaa vaikuttaneen merkittävästi uusien kirjastorakennusten toteuttamiseen. Toisaalta kirjastoautokannan keski-ikä vaikuttaisi nousseen, ja tarve autojen uusimiseen nousi selkeästi esiin aluehallintovirastojen vuonna 2019 toteuttaman epävirallisen kyselyn perusteella.

Väestö on kasvanut Länsi- ja Sisä-Suomessa vuoteen 2009 nähden lähes 33 000 henkilöllä. Maakunnissa väestön määrän kasvu on ollut merkittävintä Pirkanmaalla, jossa väkiluku on kasvanut lähes 32 000:lla. Etelä-Pohjanmaa on ainoa alueen maakunta, jossa asukasluku on pienentynyt. Alle 15-vuotiaita Länsi- ja Sisä-Suomen asukkaista oli 16,2 % vuonna 2019. Vuoteen 2009 nähden osuus on pudonnut 0,6 %. Keski-Pohjanmaata lukuun ottamatta alle 15-vuotiaiden määrä on vähentynyt kaikissa alueen maakunnissa. (Taulukot 5.4.5.1., 5.4.5.2. ja 5.4.5.3.)

 

Taulukko 5.4.5.1. 0-14-vuotiaiden määrä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosina 2016-2019

Taulukko 5.4.5.2. 0-14-vuotiaiden prosentuaalinen osuus väestöstä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosina 2016-2019

Taulukko 5.4.5.3. 0-15-vuotiaiden suhteellisen osuuden kehitys vuoteen 2040 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella