Kirjastotilat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tietolähteet

Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016.

Kysely Manner-Suomen kunnille: Vuoden 2019 peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi. Kirjastotilat. Vastausaikaa lokakuu 2019–marraskuu 2019, vastausprosentti 95 %.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 2020. Omatoimikirjastot 2019: saavutettavuutta ja yhteisöllisyyden kasvua.

Yleisten kirjastojen käyttäjäkyselyn tulokset 2018.

TEAviisari (2019) Kulttuuri kunnan toiminnassa 2019 -tiedonkeruu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ope-tus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Opetushallitus.

Yleisten kirjastojen tilastotietokanta.

Sisäasiainministeriö 2010. Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2009: aluehallintovirastojen suorittama toimialansa peruspalvelujen arviointi. Kirjastotilat ja niiden käyttö 2009.