Kirjastotilat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuviot

Kuvio 5.6.5.1. Aineisto-, henkilöstö- ja tilakustannusten kehitys Länsi- ja Sisä-Suomen alueella 2009–2019 (indeksi = 100).

Kuvio 5.6.5.2. Aukiolotuntien muutos Länsi- ja Sisä-Suomen alueella 2014–2019 prosentteina.

Kuvio 5.6.5.3. Omatoimikirjaston aukiolo prosentteina kokonaisaukiolosta Länsi- ja Sisä-Suomen alueella 2014–2019.

Kuvio 5.7.5.1. Arviot kirjaston tilojen käytettävyydestä Länsi- ja Sisä-Suomen alueella: toteutunut hyvin tai erittäin hyvin.

Kuvio 5.7.5.2. Kunnan muiden toimijoiden ja ulkopuolisten järjestämät tapahtumat kirjastossa, muutos prosentteina Länsi- ja Sisä-Suomen alueella 2017–2019.

Kuvio 5.7.5.3. Miten kirjastossa voidaan toteuttaa tapahtumia, koulutuksia ja opastuksia Länsi- ja Sisä-Suomen alueella?

Kuvio 5.7.5.4. Kulttuuritapahtumien toteutuminen asiakkaiden mielestä Länsi- ja Sisä-Suomen alueella.

Kuvio 5.7.5.5. Opastustilaisuuksien toteutuminen asiakkaiden mielestä Länsi- ja Sisä-Suomen alueella.

Kuvio 5.7.5.6. Keneltä kirjastotilojen käytöstä peritään maksua Länsi- ja Sisä-Suomen alueella?

Kuvio 5.8.5.1. Mitä muutoksia kirjaston toimipaikoissa on suunnitteilla vuosille 2020–2025 Länsi- ja Sisä-Suomen alueella?

Taulukot

Taulukko 5.4.5.1. 0-14-vuotiaiden määrä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosina 2016-2019.

Taulukko 5.4.5.2. 0-14-vuotiaiden prosentuaalinen osuus väestöstä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosina 2016-2019.

Taulukko 5.4.5.3. 0-15-vuotiaiden suhteellisen osuuden kehitys vuoteen 2040 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Taulukko 5.6.5.1. Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kirjastojen toimintayksikköjen määrän muutos vuosina 2009–2019.

Taulukko 5.6.5.2. Fyysiset kirjastokäynnit Länsi- ja Sisä-Suomen alueella 2009–2019.

Taulukko 5.7.5.1. Käyttäjäkoulutukset, niihin osallistujat ja määrien muutos Länsi- ja Sisä-Suomen alueella 2012–2019.