Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Kevyen liikenteen verkostoa pitkin mitattuna hieman yli puolet Länsi- ja Sisä-Suomen asukkaista asuu 5 kilometrin sisällä lähimmästä uimahallista tai kylpylästä ja jäähallista. Lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus on parantunut vuodesta 2013.
  • Liikuntapaikkojen määrän riittävyys vaihtelee liikuntapaikkatyypeittäin ja alueittain. Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa on yleisurheilukenttiä, pallokenttiä, kuntosaleja ja kuntoratoja hyvin kysyntää vastaavasti. Eniten on pulaa liikuntahalleista, jäähalleista ja uimahalleista. Käyttövuorojen kysyntä on suurinta liikuntasaleissa ja liikuntahalleissa.
  • Liikuntapaikkojen esteettömyyden huomioon ottamisessa on paljon parannettavaa.  Liikuntapaikkojen esteettömyys oli parhaiten huomioitu uimahalleissa, pallokentillä ja yleisurheilukentillä. Esteettömyyssuunnitelman oli laatinut ainoastaan hieman yli viidesosa vastanneista kunnista.

Toimenpide-ehdotukset

  • Liikuntapaikkaverkon kattavuuden turvaamiseksi kunnat arvioivat suunnitelmallisesti olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnon sekä panostavat liikuntapaikkojen kunnossapitoon ja peruskorjaukseen.
  • Kunnat tehostavat sisäliikuntapaikkojen käyttöä yhtenäistämällä erityisesti liikuntasalien ja -hallien käyttövuorojen jakoa ja seuraamalla vuorojen käyttöastetta. Painopiste uusien liikuntapaikkojen rakentamisessa on laajoja käyttäjäryhmiä palvelevissa liikuntapaikoissa.
  • Esteettömyys otetaan huomioon liikuntapaikkojen uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden kaikissa suunnittelun vaiheissa. Kunnallisille liikuntapaikoille tehdään esteettömyyskartoitus, jonka tulosten perusteella liikuntapaikkojen esteettömyyttä parannetaan.