Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Tähän ei tule erillistä tekstiä.

 

Kuvio 6.4.5.1. Liikuntapaikkojen osuus pääryhmittäin Länsi- ja Sisä-Suomen alueella vuonna 2020

Taulukko 6.4.5.1. Liikuntapaikkojen määrä pääryhmittäin Länsi- ja Sisä-Suomen alueella vuonna 2020