Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Keskeisimmät liikuntapaikat ovat sijoittuneet hyvin suhteessa väestön sijaintiin, ja liikuntapaikkapalveluverkko on kattava Länsi- ja Sisä-Suomen alueella. Lähes 98 % väestöstä asuu 30 minuutin ja 71 % 10 minuutin ajomatkan sisällä lähimmästä uimahallista tai kylpylästä vuonna 2019. Saatavuus on hieman koko maan keskiarvoa huonompi. Kevyen liikenteen väylästöä pitkin 29 % väestöstä asuu 2 kilometrin ja hieman yli puolet 5 kilometrin sisällä lähimmästä uimahallista tai kylpylästä.

Länsi- ja Sisä-Suomessa yli 97 % ihmisistä asuu 30 minuutin ja 69 % 10 minuutin ajomatkan sisällä lähimmästä jäähallista. Kevyen liikenteen väyliä pitkin 5 kilometrin sisällä lähimmästä jäähallista asuu hieman yli puolet ja 2 kilometrin sisällä neljäsosa Länsi- ja Sisä-Suomen väestöstä. Saatavuus on koko maan keskiarvoa huonompi.

Lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus on parantunut vuodesta 2013. Lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus on kuitenkin koko maan keskiarvoa huonompi. 56 % väestöstä asui 2 kilometrin säteellä ja 74 % 5 kilometrin säteellä lähiliikuntapaikasta.

Liikuntapaikkojen määrän riittävyys vaihtelee liikuntapaikkatyypeittäin ja alueittain. Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa on yleisurheilukenttiä, pallokenttiä, kuntosaleja ja kuntoratoja hyvin kysyntää vastaavasti. Eniten on pulaa liikuntahalleista, jäähalleista ja uimahalleista. Käyttövuorojen kysyntä oli suurinta liikuntasaleissa ja liikuntahalleissa sekä koko Suomessa että Länsi- ja Sisä-Suomen alueella.

Esteettömyyden huomioon ottamisessa liikuntapaikoilla on paljon parannettavaa. Länsi- ja Sisä-Suomessa liikuntapaikkojen esteettömyys oli parhaiten huomioitu uimahalleissa, pallokentillä ja yleisurheilukentillä. Esteettömyyssuunnitelman oli laatinut ainoastaan hieman yli viidesosa vastanneista kunnista.