Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Onko esteettömyys huomioitu kunnallisilla perusliikuntapaikoilla?

Esteettömyyden huomioon ottamisessa liikuntapaikoilla on paljon parannettavaa. Länsi- ja Sisä-Suomessa liikuntapaikkojen esteettömyys oli parhaiten huomioitu uimahalleissa, pallokentillä ja yleisurheilukentillä. Esteettömyyssuunnitelman oli laatinut ainoastaan hieman yli viidesosa vastanneista kunnista.

Länsi- ja Sisä-Suomessa liikuntapaikkojen esteettömyys oli parhaiten huomioitu uimahalleissa, pallokentillä ja yleisurheilukentillä. Tilanne oli sama koko Suomessa. Länsi- ja Sisä-Suomen vastanneista kunnista 74 prosenttia ilmoitti, että kaikki kunnan uimahallit ovat esteettömiä ja hieman yli viidesosa ilmoitti, että osa kunnan uimahalleista on esteettömiä. Eniten puutteita esteettömyydessä oli kuntoradoilla, kuntosaleilla, jäähalleissa ja liikuntahalleissa.

Esteettömyyssuunnitelman oli laatinut ainoastaan hieman yli viidesosa (21 %) vastanneista kunnista. Kaikista Suomen vastanneista kunnista esteettömyyssuunnitelman oli laatinut 19 prosenttia. Hieman yli viidennes vastanneista ei osannut vastata, onko kunnassa laadittu esteettömyyssuunnitelma. Huonoin tilanne oli Keski-Pohjanmaalla, jossa yksikään vastanneista kunnista ei ollut tehnyt esteettömyyssuunnitelmaa eikä kolmannes vastanneista osannut sanoa, onko suunnitelma tehty. Eniten esteettömyyssuunnitelmia oli tehty Etelä-Pohjanmaalla (35 %). Liikuntapaikkatyypeittäin tarkasteltuna eniten esteettömyyssuunnitelmia oli tehty uimahalleihin ja liikuntahalleihin. (Kuvio 6.8.5.1.)

Uimahalli on laajojen käyttäjäryhmien liikuntapaikka, minkä takia kaikkien uimahallien tulisi olla esteettömiä. Vanhojen uimahallien esteettömyyttä voidaan parantaa uimahallien peruskorjausten yhteydessä. Jos kaikki kunnan liikuntapaikat eivät ole esteettömiä, käyttövuorojen jakamisessa täytyy ottaa huomioon tilojen sopivuus kunkin käyttäjäryhmän tarpeisiin.

Esteettömyyden turvaaminen liikuntapaikoille vaatii suunnitelmallista työtä, ja se tulee ottaa huomioon liikuntapaikkojen uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden kaikissa suunnittelun vaiheissa. Kunnallisille liikuntapaikoille täytyy tehdä esteettömyyskartoitus, joka on työkalu olemassa olevan kohteen esteettömyyden tarkasteluun. Esteettömien liikuntapaikkojen rakentaminen ei ole niinkään taloudellinen vaan enemmänkin asennekysymys.

 

Kuvio 6.8.5.1. Onko kuntanne liikuntapaikoille tehty esteettömyyssuunnitelmaa Länsi- ja Sisä-Suomessa 2019?