Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kartat

Kartta 6.6.5.1. Uimahallipalveluiden saavutettavuus autolla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kartta 6.6.5.2. Uimapalveluiden saavutettavuus kevyen liikenteen väyliä pitkin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kartta 6.6.5.3. Lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus kevyen liikenteen väyliä pitkin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuviot

Kuvio 6.4.5.1. Liikuntapaikkojen osuus pääryhmittäin Länsi- ja Sisä-Suomen alueella vuonna 2020

Kuvio 6.6.5.1. Miten keskeiset liikuntapaikat ovat sijoittuneet yhdyskuntarakenteeseen saavutettavuuden näkökulmasta Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2019?

Kuvio 6.7.5.1. Onko kuntanne liikuntapaikkojen määrä riittävä suhteessa kysyntään Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2019?

Kuvio 6.7.5.2. Onko kunnassanne voimassa oleva liikuntapaikkasuunnitelma, johon pohjautuen liikuntapaikkarakentamista toteutetaan Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2019?

Kuvio 6.7.5.3. Onko liikuntatoimi osallisena kuntanne maankäytön suunnittelussa ja kaavoitusprosessissa Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2019?

Kuvio 6.8.5.1. Onko kuntanne liikuntapaikoille tehty esteettömyyssuunnitelmaa Länsi- ja Sisä-Suomessa 2019?

Taulukot

Taulukko 6.4.5.1. Liikuntapaikkojen määrä pääryhmittäin Länsi- ja Sisä-Suomen alueella vuonna 2020