Nuorille suunnatut palvelut kunnassa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kartat

Kartta 7.6.1. Kysymys: Kuullaanko nuoria mielestänne kunnassa riittävästi?

Kartta 7.6.2. Arvio, kuinka verkosto on onnistunut nuorisolain määrittämässä tehtävässä palvelujen yhteensovittamisessa. Väittämä: Nuorten on helppo saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja.

Kartta 7.6.3. Arvio, kuinka verkosto on onnistunut nuorisolain määrittämässä tehtävässä yhteensovittamisessa. Väittämä: Tieto kulkee ammattilaisten välillä.

Kuviot

Kuvio 7.4.5.1. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueen 0–28-vuotiaiden väestön prosenttiosuus koko seutukunnan väestöstä 31.12.2019.

Kuvio 7.6.5.1. Kuntien arvio tarjottujen avoimen ja yhteisöllisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.5.2. Kuntien arvio tarjottujen kohdennetun ja erityisnuorisotyön palvelujen riittävyystasosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.5.3. Kuntien arvio tarjottujen osallisuustoiminnan ja yhteiskunnallisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.5.4. Kuntien arvio lapsille/nuorille suunnattujen harrastusten, vapaa-ajan toimintojen, liikuntapalveluiden ja kirjastopalveluiden riittävyystasosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.5.5. Kuntien arvio tarjottujen koulutuspalvelujen riittävyystasosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.5.6. Kuntien arvio tarjottujen mielenterveyspalvelujen riittävyystasosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.5.7. Kuntien arvio tarjottujen päihdepalvelujen riittävyystasosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.5.8. Kuntien arvio tarjottujen sosiaalipalvelujen riittävyystasosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.5.9. Kuntien arvio tarjottujen terveyspalvelujen riittävyystasosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.5.10. Kuntien arvio tarjottujen työllisyyspalvelujen riittävyystaso Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.5.11. Kuntien arvio tarjottujen asumisen palvelujen riittävyystaso Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.5.12. Kuntien arvio kunnassa tarjolla olevista julkisen liikenteen palveluista siitä näkökulmasta, että käyttäjiä ovat nuoret Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueen.

Taulukot

Taulukko 7.4.5.1. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueen 0–28-vuotiaiden nuorten määrä vuosina 2016–2019.

Taulukko 7.6.1. Kuntien arvio tarjottujen avoimen ja yhteisöllisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.2. Kuntien arvio tarjottujen kohdennetun ja erityisnuorisotyön palvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.3. Kuntien arvio lapsille/nuorille suunnattujen harrastusten, vapaa-ajan toimintojen, liikuntapalvelujen ja kirjastopalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa

Taulukko 7.6.4. Kuntien arvio tarjottujen koulutuspalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.5. Kuntien arvio tarjottujen mielenterveyspalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.6. Kuntien arvio tarjottujen päihdepalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.7. Kuntien arvio tarjottujen sosiaalipalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.9. Kuntien arvio tarjottujen terveyspalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.10. Tarjottujen työllisyyspalvelujen riittävyystasotaso, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.11. Tarjottujen asumisen palvelujen riittävyystasotaso, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa

Taulukko 7.6.12. Arvio kunnassa tarjolla olevista julkisen liikenteen palveluista siitä näkökulmasta, että käyttäjiä ovat nuoret, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.