Kulttuuripalvelut

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka paljon kunnan kulttuuritoiminnassa on henkilöstöresursseja?

Yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui vuonna 2019 alle yksi henkilötyövuosi 54 prosentissa Lapin ja 52 prosentissa koko Manner-Suomen kuntia.

Vuonna 2019 yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui alle yksi henkilötyövuosi 54 prosentissa, yhdestä kahteen henkilötyövuotta 23 prosentissa ja kahdesta enintään viiteen henkilötyövuotta kahdeksassa prosentissa Lapin kuntia. Viisi tai useampi henkilötyövuosi yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui kahdeksassa prosentissa Lapin kuntia – osuus oli lähes sama koko Manner-Suomessa (7 %). (Taulukko 4.12.3.1.)

Yleisestä kulttuuritoiminnasta vastaavan henkilön virka oli useamman toimialan tehtäviä sisältävä yhdistelmävirka tai -toimi 77 prosentissa Lapin kunnista ja 67 prosentissa kaikista kyselyyn vastanneista kunnista vuonna 2019. Lapissa osuus oli sama kuin vuonna 2017.

 

Taulukko 4.12.3.1. Yleisen kulttuuritoiminnan henkilötyövuodet kunnissa vuonna 2019.