Kirjastotilat

Lapin aluehallintovirasto

Lähitulevaisuuden näkymät

Kirjastotilojen merkitys tulee korostumaan sen myötä, kun kirjastojen palveluvalikoima laajenee ja monipuolistuu. Lapin kirjastotiloissa on lähivuosina tapahtumassa muutoksia, ja kirjaston toimintaympäristön muutos, uudet aineistot, palvelut ja palvelukulttuurin muutos toivottavasti vaikuttavat myös tilojen suunnitteluun. Erityisen vahvana lähitulevaisuuden kirjastopalveluihin vaikuttavana asiana on omatoimikirjastojen myötä lisääntyvä itsepalveluaika, jolloin kirjastossa ei ole henkilökuntaa paikalla. Omatoimikirjastoja on viime vuosina otettu käyttöön useissa Lapin kirjastoissa ja kehitys näyttää jatkuvan. Kyselyssä tulee vahvasti esille se, että kunnista vähenevä väki, kuntien heikkenevä taloustilanne ja monet muut tekijät uhkaavat kirjastojenkin taloutta ja toimintaa. Monissa kunnissa on paineita vähentää kirjastojen henkilökuntaa, ja kirjastojen palveluaikoja joudutaan supistamaan. Kunnissa haetaan vaihtoehtoisia tapoja säilyttää kirjastopalvelut siedettävällä tasolla ja siihen yksi tapa on omatoimiajan lisääminen. Samalla palveluaikaa useissa kunnissa vähennetään. Tämä palvelukulttuurin muutos vaikuttaa myös kirjastotilojen suunnitteluun: on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota tilojen ja asiakkaiden turvallisuuteen. Kuntien valmius- ja kriisisuunnitelmien merkitys ja ajantasaisuus korostuu.

Tässä arvioinnissa kyselyyn vastaajat ottavat vahvasti kantaa tulevaisuuden näkymiin. Jokaisessa arviointikysymyksessä on nykyhetken kartoittamisen lisäksi vahva näköala tulevaisuuteen ja erityisesti kirjastotiloihin. Kirjastolaki ohjaa myös tilakysymyksissä määrittelemällä kunnille tehtäviä, joita kirjastopalvelujen tulee toteuttaa tiloissaan. Erityisesti kolmannessa arviointikysymyksessä pyritään selvittämään, miten kunnat kehittävät kirjastotiloja ja niiden palveluja tulevaisuuden tarpeisiin kirjastolain mukaisesti. Lapin kirjastojen osalta ilahduttavaa on, että yksikään kunta ei suunnittele toimipaikkojen lakkauttamisia. Uusien kirjastotilojen suunnittelussa yleinen linjaus on ollut, että rakennetaan yhä useammin yhteiskäyttöisiä tiloja, joissa kirjasto on saman katon alla koulun, nuorisotilan tai muiden kunnan toimijoiden kanssa. Sama suuntaus on myös Lapissa, kun kaksi kuntaa on suunnittelemassa kirjastolle uusia tiloja. Kirjastojen onkin syytä olla aktiivisesti mukana tilojensa suunnittelussa jo alusta alkaen, jotta tiloista saadaan toimivat ja kirjastolain mukaista toimintaa on tiloissa mahdollista järjestää.

Kirjastopalvelujen tärkeys ja joustavuus ovat nousseet esille lähimenneisyyden poikkeusajan myötä. Ihmiset kaipaavat elämälleen myös henkisiä arvoja, joita kirjastopalvelut tuottavat. Kyselyyn vastaajien avovastauksista tulee esille sekä huoli että toiveikkuus kirjastoista tulevaisuuden monipalvelupaikkoina ja, kuten yksi vastaaja sanoo, ”monipalvelupuuhamaana”. Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat tuoneet Lapinkin kirjastoihin ”uuden normaalin”, joka tulee vaikuttamaan pitkälle lähitulevaisuuden kirjastotoimintaan. Kirjastotilojen turvallisuus ja toimivuus on korostunut sitä myötä, kun kirjastot ovat paikallisesti luoneet omia tapojaan toimia turvallisesti. Kaikki nämä toimet on syytä ottaa huomioon myös tulevaisuuden kirjastotiloja suunniteltaessa.