Kirjastotilat

Lapin aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Edellinen valtakunnallinen kirjastotilojen arviointi tehtiin vuonna 2009. Nyt arviointi tehdään vuoden 2018 tiedoilla ja vuoden 2019 tiedoilla siltä osin kuin ne ovat saatavissa. Joidenkin tilastotietojen kirjaaminen on aloitettu vasta vuoden 2009 jälkeen.

Kaikissa Lapin kunnissa on kirjaston toimipiste, joten pääkirjastoja on 21, vaikka hallinnollisesti kirjastoja on 18. Lapissa on kaksi seutukirjastoa: Sompion kirjasto (Sodankylä, Savukoski ja Pelkosenniemi) sekä Tornionlaakson kirjasto (Ylitornio ja Pello). Lapin kunnissa kirjastotiloja on peruskorjattu suhteellisen paljon jo 1990- ja 2000-luvuilla, mutta silti yli puolet kunnista suunnittelee kirjastotilojen peruskorjauksia ja kaksi kuntaa jopa kokonaan uusien kirjastotilojen rakentamista lähimmän viiden vuoden aikana. Kirjastotilojen peruskorjaamiseen tai uusien tilojen rakentamiseen ei enää saa valtion rahoitusta.

Lapin aluehallintoviraston alueella kuntien pääkirjastojen määrä ei ole muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sivukirjastot ovat vähentyneet ja ainoa laitoskirjasto loppunut. Kirjastoautoja on vähentynyt vain yksi. Muiden palvelupaikkojen määrä vaihtelee. (Taulukko 5.4.3.1.)

Lapissa väestö on vähentynyt kymmenen vuoden aikana 2,84 prosenttia eli yli 5 200 henkilöä. Vuoden 2019 lopussa Lapissa oli 178 522 asukasta, joista alle 15-vuotiaita oli 26 881.

Lapin seutukunnissa väestö ikääntyy suhteellisen nopeasti. Käytännössä kaikissa seutukunnissa alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä on vähentynyt ja myös ennusteiden mukaan vähenee tulevina vuosikymmeninä. Taulukoissa 5.4.3.2., 5.4.3.3. ja 5.4.3.4. kuvataan seutukunnittain nuorten osuutta Lapin väestöstä.

 

 

Taulukko 5.4.3.1. Kirjastojen toimipisteet Lapissa 2010–2019

Taulukko 5.4.3.2. Lapin seutukuntien väestö 2016–2019, 0–14-vuotiaat

Taulukko 5.4.3.3. Lapin seutukuntien 0–14-vuotiaiden %-osuus väestöstä 2016–2019

Taulukko 5.4.3.4. Lapin seutukuntien 0–15-vuotiaiden %-osuus väestöstä, ennuste