Kirjastotilat

Lapin aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuviot

Kuvio 5.6.2. Omatoimiaukiolon osuus % kokonaisaukiolosta AVI-alueittain 2014 ja 2019.

Kuvio 5.6.3.1. Kustannusten kehitys Lapin kirjastoissa 2010–2019.

Kuvio 5.6.3.2. Lapin kirjastojen tilakustannukset ja hyötypinta-alat / asukasluku.

Kuvio 5.6.3.3. Lapin kirjastojen aukiolotunnit 2014–2019.

Kuvio 5.7.3.1. Lapin kirjastotilojen riittävyys.

Kuvio 5.7.3.2. Tilaisuuksien järjestämismahdollisuudet Lapin kirjastoissa.

Kuvio 5.7.3.3. Kirjastotilojen käytön maksuttomuus/maksullisuus.

Kuvio 5.8.3.1. Suunnitellut muutokset Lapin kirjastojen toimipaikoissa vuosille 2020–2025.

Taulukot

Taulukko 5.4.3.1. Kirjastojen toimipisteet Lapissa 2010–2019.

Taulukko 5.4.3.2. Lapin seutukuntien väestö 2016–2019, 0–14-v.

Taulukko 5.4.3.3. Lapin seutukuntien 0–14-v. %-osuus väestöstä 2016–2019.

Taulukko 5.4.3.4. Lapin seutukuntien 0–15-v. %-osuus väestöstä, ennuste.

Taulukko 5.6.3.1. Kirjastokäynnit Lapissa / asukasluku 2010–2019.