Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Lapin aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Lapin liikuntapaikoista noin kaksi kolmasosaa on hyvin tai melko hyvin saavutettavissa suhteessa väestönsijaintiin. Muualla maassa liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus on parempi.
  • Lapin kaikissa kunnissa on liikuntasaleja ja lähiliikuntapaikkoja. Liikuntatoimen viranhaltijoiden mukaan sisäliikuntatilojen, kuten liikuntasalien ja kuntosalien, riittävyys suhteessa kysyntään ei ole hyvä. Sen sijaan ulkoliikuntapaikkoja on Lapissa riittävästi.
  • Esteettömyys on huomioitu parhaiten isoissa liikuntahalleissa ja ulkoliikuntapaikoissa. Liikuntapaikkojen esteettömyydessä on edelleen paljon parannettavaa. Vain kolmessa kunnassa oli käytössä esteettömyyssuunnitelma, joka ohjaa liikuntapaikkojen suunnittelua ja rakentamista esteettömiksi.

Toimenpide-ehdotukset

  • Kuntien on toteutettava olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnon ja toiminnallisuuden arviointi sekä panostettava kestävään liikuntapaikkojen kunnossapitoon ja peruskorjaukseen. 
  • Uusissa liikuntapaikkainvestoinneissa on huomioitava laajoja käyttäjäryhmiä palvelevat kunnalliset perusliikuntapaikat. Sisäliikuntatilojen osalta korostetaan erityisesti liikuntasalien riittävyyttä.  
  • Kuntien on huomioitava esteettömyys liikuntapaikkojen uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden kaikissa suunnittelun ja toteutuksen vaiheissa. Kuntien tulee laatia ja ottaa käyttöön esteettömien liikuntatilojen suunnittelua ja rakentamista ohjaava esteettömyyssuunnitelma. Kunnallisille liikuntapaikoille on tehtävä esteettömyyskartoitus. 
  • Arkiliikunnan lisääminen on keskeinen tavoite liikunnan edistämisessä. Kunnallisia resursseja sekä valtion liikuntapaikkarakentamisen tukea on kohdennettava enenevästi kunnallisten perusliikuntapaikkojen peruskorjaamiseen sekä rakentamiseen.