Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Lapin aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Lappi on yksi maakunta, jossa on 21 kuntaa. Maakunnan maantieteellinen suuruus on lähes yksi kolmasosa koko Suomen pinta-alasta ja maakunnan väestömäärä on noin 3,5 prosenttia koko maan väestömäärästä. Kuntien asukasmäärät vaihtelevat 1 000 asukkaasta 61 000 asukkaaseen. Erityispiirteenä on kuntien maantieteellinen suuruus suhteessa pieneen asukasmäärään. Näin ollen haasteena on asukkaiden tasapuolinen kohtelu liikuntapaikkojen saavutettavuudessa.

Lapissa liikuntapaikoista maastoliikuntapaikat ja erilaiset virkistyskohteet, kuten esimerkiksi retkeilyreitit, ovat suuren lukumääränsä puolesta parhaiten kuntalaisten saatavilla. Sen sijaan kuntosalit, liikuntahallit ja jäähallit ovat lukumääräisesti heikommin edustettuna, mutta niiden sijoittuminen kuntataajamiin parantaa niiden saavutettavuutta kuntalaisten enemmistölle. (Taulukko 6.4.3.1. ja kuvio 6.4.3.1.)

Kuvio 6.4.3.1. Lapin liikuntapaikkojen jakauma

Taulukko 6.4.3.1. Lapin liikuntapaikat 2019