Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Lapin aluehallintovirasto

Mikä on kunnallisten perusliikuntapaikkojen määrä suhteessa väestön määrään?

Sisäliikuntatilojen riittävyys koettiin Lapissa huonoksi; etenkin liikuntasalien osalta niiden lisätarve on suuri. Ulkoliikuntatiloja on kuntien mukaan riittävästi.

Ulkoliikuntapaikat, kuten erilaiset kentät, reitit ja lähiliikuntapaikat, ovat yleisimmät liikuntapaikat Lapin kunnissa. Ulkoliikuntapaikkojen tarjonta suhteessa kysyntään on hyvä, ja paikkoja on myös liikuntatoimesta vastaavien viranhaltijoiden mielestä Lapissa riittävästi. (Kuvio 6.7.3.1.) Tosin esille nousi selkeä tarve rakentaa tekonurmipintaisia ulkokenttiä lisää. Kenttien rakentamista puoltaa tekonurmipinnan avulla saatu vuosittaisen käyttöajan merkittävä pidentyminen sekä niiden suuri kysyntä.

Vaikka sisäliikuntatiloja, kuten jäähalleja, liikuntasaleja ja -halleja sekä kuntosaleja, on kattavasti lähes joka kunnassa, siitä huolimatta niiden riittävyys koettiin huonoksi. Etenkin liikuntasalien osalta tilanne ei ollut hyvä, koska jopa kahdeksan kuntaa 21:stä ilmoitti tarvitsevansa lisää liikuntasalikapasiteettia. Voimakkaasti lisääntynyt liikuntasalien tarve johtuu todennäköisesti sekä kysynnän lisääntymisestä että koulujen ja niiden ohessa olevien liikuntasalien sisäilmaongelmista. Lapin useammassa kunnassa on jouduttu sulkemaan koulujen sisäilmaongelmien vuoksi myös niiden yhteydessä olevia liikuntasaleja. Sisäilmaongelmien lisäksi huolenaiheena on myös liikuntasalien ja -hallien ikääntymisestä johtuva peruskorjaustarve. Jos tarpeellisia korjauksia ei tehdä, liikuntatilojen käytettävyys voi huonontua tai ne voivat jopa poistua käytöstä. Sisäliikuntatilojen lisäkapasiteetin tarvetta korostaa myös liikuntatoimen viranhaltijoiden arvio tilojen lisätarpeesta suhteessa kysyntään. Monivalintavastauksista 49 prosenttia painottui tarpeeseen lisätä liikuntasalien, -hallien sekä kuntosalien määrää ja vuoroja. (Kuvio 6.7.3.2.) Kysyntä oli suurinta liikuntasaleissa. Kysynnän määrää selittää liikuntasalien tarjoamat harjoitus- ja harrastusolosuhteet suurelle määrälle lajeja ja seuroja, jolloin niihin haetaan vuoroja enemmän kuin yhden lajin suorituspaikkoihin.

Kuvio 6.7.3.1. Liikuntapaikkojen riittävyys kunnittain Lapissa vuonna 2019

Kuvio 6.7.3.2. Liikuntapaikkojen kysyntä suhteessa tarjontaan Lapissa 2019