Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Lapin aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuviot

Kuvio 6.4.3.1. Liikuntapaikkojen jakauma 2019

Kuvio 6.6.3.1. Kunnan liikuntapaikkojen sijainti suhteessa väestön asuinpaikkaan Lapin kunnissa.

Kuvio 6.6.3.2. Väestön osuus uimahallien ja jäähallien vaikutuspiirissä 10 ja 15 minuutin matka-ajalla vuosina 2013 ja 2019.

Kuvio 6.6.3.3. Uimahallien saavutettavuus kevyen liikenteen verkkoa pitkin Lapissa 2019.

Kuvio 6.7.3.1. Liikuntapaikkojen riittävyys kunnittain Lapissa vuonna 2019.

Kuvio 6.7.3.2. Liikuntapaikkojen kysyntä suhteessa tarjontaan Lapissa 2019.

Kuvio 6.8.3.1. Liikuntapaikkojen esteettömyys Lapissa 2019.

Kuvio 6.8.3.2. Kunnallisten liikuntapaikkojen toteuttamista koskevat esteettömyyssuunnitelmat Lapin kunnissa 2019.

 

Taulukot

Taulukko 6.4.3.1. Liikuntapaikkojen määrä vuonna 2019.

Taulukko 6.6.3.1. Tarkasteltujen liikuntapaikkojen ilmentyvyys Lapin kunnissa 2019.

Taulukko 6.6.3.2. Uimahallien, jäähallien sekä lähiliikuntapaikkojen vaikutuspiirissä olevan väestön osuus 10 ja 25 kilometrin etäisyydellä vuosina 2013 sekä 2019 sekä vastaavat osuudet koskien koko maata.