Nuorille suunnatut palvelut kunnassa

Lapin-Suomen aluehallintovirasto

Tietolähteet

Aluehallintoviraston peruspalvelujen arviointi, nuorisotoimi 2017.

Kysely Manner-Suomen kunnille: Vuoden 2019 nuorisotoimen peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi. Nuorille suunnatut palvelut. Lapin kuntien vastausprosentti on 100.

Nuorisolaki 1285/2016.

Valtakunnallinen nuorisotyön- ja politiikan ohjelma 2020-2023.