Nuorille suunnatut palvelut kunnassa

Lapin aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kartat

Kartta 7.6.1. Kysymys: Kuullaanko nuoria mielestänne kunnassa riittävästi?

Kartta 7.6.3. Arvio, kuinka verkosto on onnistunut nuorisolain määrittämässä tehtävässä yhteensovittamisessa. Väittämä: Tieto kulkee ammattilaisten välillä.

Kuviot

Kuvio 7.4.3.1. Lapin aluehallintoviraston alueen 0–28-vuotiaiden nuorten prosenttiosuus koko seutukunnan väestöstä 31.12.2019.

Kuvio 7.6.3.1. Kuntien arvio, kuinka hyvin kunnan nuoret tuntevat eri palveluja eli löytävät tiedon, mistä saada tarvittaessa apua ja neuvontaa Lapin aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.3.2. Kuntien arvio tarjottujen avoimen ja yhteisöllisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta Lapin aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.3.3. Kuntien arvio tarjottujen kohdennetun ja erityisnuorisotyön palvelujen riittävyystasosta Lapin aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.3.4. Kuntien arvio tarjottujen osallisuustoiminnan ja yhteiskunnallisen nuorisotyön palvelujen Lapin riittävyystasosta aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.3.5. Kuntien arvio lapsille/nuorille suunnattujen harrastusten, vapaa-ajan toimintojen, ja kirjastopalveluiden riittävyystasosta Lapin aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.3.6. Kuntien arvio tarjottujen koulutuspalvelujen riittävyystasosta Lapin aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.3.7. Kuntien arvio tarjottujen mielenterveyspalvelujen riittävyystasosta Lapin aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.3.8. Kuntien arvio tarjottujen päihdepalvelujen riittävyystasosta Lapin aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.3.9. Kuntien arvio, kuinka verkosto on onnistunut nuorisolain määrittämässä tehtävässä palvelujen yhteensovittamisessa Lapin aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.3.10. Kuntien arvio tarjottujen terveyspalvelujen riittävyystasosta Lapin aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.3.11. Tarjottujen työllisyyspalvelujen riittävyystasotaso Lapin aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.3.12. Tarjottujen asumisen palvelujen riittävyystasotaso Lapin aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.3.13. Kuntien arvio kunnassa tarjolla olevista julkisen liikenteen palveluista koko maassa siitä näkökulmasta, että käyttäjiä ovat nuoret Lapin aluehallintoviraston alueella.

Taulukot

Taulukko 7.4.3.1. Lapin aluehallintoviraston alueen 0–28-vuotiaiden nuorten määrä seutukunnittain vuosina 2016–2019.

Taulukko 7.6.1. Kuntien arvio tarjottujen avoimen ja yhteisöllisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.2. Kuntien arvio tarjottujen kohdennetun ja erityisnuorisotyön palvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.4. Kuntien arvio tarjottujen koulutuspalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.5. Kuntien arvio tarjottujen mielenterveyspalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.6. Kuntien arvio tarjottujen päihdepalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.7. Kuntien arvio tarjottujen sosiaalipalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.9. Kuntien arvio tarjottujen terveyspalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.10. Tarjottujen työllisyyspalvelujen riittävyystasotaso, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.11. Tarjottujen asumisen palvelujen riittävyystasotaso, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.12. Arvio kunnassa tarjolla olevista julkisen liikenteen palveluista siitä näkökulmasta, että käyttäjiä ovat nuoret, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.3.1. Kuntien arvio tarjottujen osallisuustoiminnan ja yhteiskunnallisen nuorisotyön palvelujen riittävyystason, keskiarvo valtakunnallisesti ja AVI-alueittain.

Taulukko 7.6.3.2. Kuntien arvio, kuinka hyvin kunnan nuoret tuntevat eri palveluja eli löytävät tiedon, mistä saada apua ja neuvontaa, keskiarvo valtakunnallisesti ja AVI-alueittain.