Lastensuojelun sijoittamien lasten opetus

Arvioinnin sisältö

  • Kuinka paljon kunnissa on sijoitettuja oppivelvollisuusikäisiä lapsia ja nuoria?                    
  • Miten oppivelvollisuusikäiset sijoitetut lapset ja nuoret asuvat?                  
  • Miten oppivelvollisuusikäisten lasten ja nuorten opetus on järjestetty?    
  • Miten yhteistyö eri toimijoiden välillä sijoitettujen lasten ja nuorten opetuksen järjestelyissä toimii ja millaisia ongelmia siinä mahdollisesti on?