Kulttuuripalvelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon kunnan kulttuuritoiminnassa on henkilöstöresursseja?

Yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui vuonna 2019 alle yksi henkilötyövuosi 45 prosentissa Lounais-Suomen ja 52 prosentissa koko Manner-Suomen kuntia.

Vuonna 2019 yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui alle yksi henkilötyövuosi 45 prosentissa, yhdestä kahteen henkilötyövuotta 30 prosentissa ja kahdesta enintään viiteen henkilötyövuotta 21 prosentissa Lounais-Suomen kuntia. Viisi tai useampi henkilötyövuosi yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui kolmessa prosentissa Lounais-Suomen kuntia – osuus oli puolet pienempi koko Manner-Suomeen (7 %) verrattuna. (Taulukko 4.12.4.1.)

Yleisestä kulttuuritoiminnasta vastaavan henkilön virka oli useamman toimialan tehtäviä sisältävä yhdistelmävirka tai -toimi 62 prosentissa Lounais-Suomen kunnista ja 67 prosentissa kaikista kyselyyn vastanneista kunnista vuonna 2019. Lounais-Suomessa osuus oli hieman matalampi kuin vuonna 2017 (65 %).

 

Taulukko 4.12.4.1. Yleisen kulttuuritoiminnan henkilötyövuodet kunnissa vuonna 2019.