Kirjastotilat

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lähitulevaisuuden näkymät

Arvioinnin kysymyksenasettelussa on huomioitu vahvasti lähitulevaisuuden näkymät. Kolmannessa arviointikysymyksessä pyritään selvittämään, miten kunnat kehittävät kirjastotiloja ja niiden palveluja tulevaisuuden tarpeisiin kirjastolain mukaisesti. Saatujen vastausten perusteella voidaan yleistää, että kirjastot pyrkivät parhaansa mukaan ottamaan huomioon kirjastolain vaatimukset tiloja ja palveluja kehittäessään. Tiloihin vaikuttavat uudet aineisto- ja palvelumuodot. Omatoimiset kirjastopalvelut ovat vielä uusi ilmiö, jossa on paljon mahdollisuuksia. Lounais-Suomessa on oltu vahvasti mukana omatoimisten palvelujen kehittämisessä ilmiön alusta saakka.

Kirjastot tunnistavat tiloissa monia vahvuuksia ja mahdollisuuksia, mutta myös erilaisia heikkouksia ja uhkia. Tulevaisuuden mahdollisuudet ja kehittyvät kirjastopalvelut riippuvat paljon siitä, miten kirjastopalvelu ja -tila nähdään osana kunnan palveluja yleisemmin sekä osana kuntalaisten konkreettista arkea.

Kun kirjastotiloja ja -kalustusta voidaan muunnella tarpeen ja tilanteen mukaan, voidaan niiden käyttöä tehostaa ja ottaa käyttöön monipuolisesti uusia palveluja. Toisaalta kirjastotilan ikääntyessä erilaiset rakenteelliset ongelmat kasaantuvat, ja kirjastorakennukset ja -tilat vaativat huolellista ylläpitoa muiden fyysisten tilojen tapaan. Kun fyysinen tila on terve ja joustaa erilaisten tarpeiden mukaan, alueen kirjastoilla on täydet edellytykset toimintansa kehittämiselle ja kirjastolain tehtävien toteuttamiselle myös tulevaisuudessa.