Kirjastotilat

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Pääkirjastojen määrä on vähentynyt Lounais-Suomen alueella viimeisen kymmenen vuoden aikana seitsemällä. Lähikirjastojen määrä on vähentynyt 11:llä. Kirjastoautojen määrä on vuoteen 2009 nähden vähentynyt yhdellä.

Merkittävin muutos toimintaympäristössä on omatoimikirjastopalvelujen kehittäminen. Viimeisten viiden vuoden aikana omatoimiset palvelupisteet ovat lisänneet kirjastojen palveluaikaa merkittävästi. Vaikka omatoimipalvelujen kehittämisellä on harvoin tavoitteena henkilötyövuosien vähentäminen, valtakunnallisesti noin kymmenessä prosentissa omatoimikirjastoja avanneista kunnista henkilöstön määrä on vähentynyt avaamisen jälkeen. Aluehallintoviraston vuonna 2019 tekemän kyselyn perusteella ei voida kuitenkaan osoittaa, että omatoimikirjastot olisivat yksin vaikuttaneet henkilöstön määrän muutokseen.

Vuonna 2015 päättyneen kirjastojen perustamishankkeiden valtionavustuksen ei voida vielä osoittaa vaikuttaneen merkittävästi uusien kirjastorakennusten toteuttamiseen. Toisaalta kirjastoautokannan keski-ikä vaikuttaisi nousseen, ja tarve autojen uusimiseen nousi selkeästi esiin aluehallintovirastojen vuonna 2019 toteuttaman epävirallisen kyselyn perusteella.

Väestö on kasvanut Lounais-Suomessa vuoteen 2009 nähden runsaalla 8 300 henkilöllä. Maakuntien välinen ero on kuitenkin suuri, kun Varsinais-Suomen väkiluku on kyseisenä aikana kasvanut runsaalla 17 000 henkilöllä, on Satakunnassa asukasluku pienentynyt noin 9 000 henkilöllä. Alle 15-vuotiaita Lounais-Suomen asukkaista oli vuonna 2019 14,9 %. (Taulukot 5.4.4.1., 5.4.4.2. ja 5.4.4.3.)

 

Taulukko 5.4.4.1. 0-14-vuotiaiden määrä Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosina 2016-2019.

Taulukko 5.4.4.2. 0-14-vuotiaiden prosentuaalinen osuus väestöstä Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosina 2016-2019.

Taulukko 5.4.4.3. 0-15-vuotiaiden suhteellisen osuuden kehitys vuoteen 2040 Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella.