Kirjastotilat

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuviot

Kuvio 5.6.2. Omatoimiaukiolon prosenttiosuus kokonaisaukiolosta AVI-alueittain 2014 ja 2019.

Kuvio 5.6.3. Kokonaisaukiolo ja aukiolotunnit, jolloin henkilökunta paikalla AVI-alueittain, muutosprosentti 2014–2019.

Kuvio 5.7.1. Kirjastonkäyttäjien arviot 2018 ja kirjastohenkilöstön arviot 2019 kirjastotilojen käytettävyydestä.

Kuvio 5.7.2. Kunnan muiden toimijoiden ja ulkopuolisten järjestämät tapahtumat kirjastossa AVI-alueittain, muutosprosentti 2017–2019.

Taulukot

Taulukko 5.4.4.1. 0-14-vuotiaiden määrä Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosina 2016-2019.

Taulukko 5.4.4.2. 0-14-vuotiaiden prosentuaalinen osuus väestöstä Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosina 2016-2019.

Taulukko 5.4.4.3. 0-15-vuotiaiden suhteellisen osuuden kehitys vuoteen 2040 Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Taulukko 5.6.1. Pääkirjastoja, sivukirjastoja ja kirjastoautoja AVI-alueittain 2009 ja 2019.

Taulukko 5.6.2. Fyysiset käynnit asukasta kohden AVI-alueittain 2009 ja 2019.

Taulukko 5.6.3. Fyysiset käynnit AVI-alueittain 2009, 2018 ja 2019.

Taulukko 5.7.1. Kirjastojen käyttäjäkoulutukset ja osallistujamäärät AVI-alueittain 2012 ja 2019.