Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

LSAVIn alueella oli yhteensä 4 055 liikuntapaikkaa. Eniten oli ulkokenttiä ja liikuntapuistoja (1 954 kpl) sekä sisäliikuntatiloja (868 kpl). Yhteensä edellä mainitut kattoivat noin 70 prosenttia liikuntapaikkojen kokonaismäärästä. Valtakunnallisesti eniten oli niin ikään ulkokenttiä ja liikuntapaikkoja, ja toiseksi eniten maastoliikuntapaikkoja. Satakunnan osuus liikuntapaikoista oli Lounais-Suomessa 38 prosenttia ja Varsinais-Suomen 62 prosenttia. (Taulukko 6.4.4.1.)

LSAVIn alueen eläinurheilualueista 64 prosenttia, ulkokentistä ja liikuntapuistoista 64 prosenttia, sisäliikuntapaikoista 67 prosenttia ja vesiliikuntapaikoista 61 prosenttia sijaitsee Varsinais-Suomessa. Myös koko alueen maastoliikuntapaikoista 59 prosenttia sijaitsee Varsinais-Suomessa. Satakunnassa sijaitsee puolestaan 65 prosenttia LSAVIn alueen virkistyskohteista ja palveluista sekä 54 prosenttia veneily-, ilmailu- ja moottoriurheilualueista. Molemmissa maakunnissa on kaikista liikuntapaikkatyypeistä selvästi eniten ulkokenttiä ja liikuntapuistoja. Niitä on lähes puolet molempien maakuntien liikuntapaikoista. Toiseksi eniten maakunnissa on sisäliikuntatiloja ja näiden jälkeen maastoliikuntapaikkoja. Pienimmän osuuden liikuntapaikoista muodostavat molemmissa maakunnissa veneily-, ilmailu- ja moottoriurheilupaikat. (Kuvio 6.4.4.1.)

 

Kuvio 6.4.4.1. Liikuntapaikkojen osuus pääryhmittäin LSAVIn alueella vuonna 2020

Taulukko 6.4.4.1. Liikuntapaikkojen määrää pääryhmittäin LSAVIn alueella vuonna 2020