Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kartat

Kartta 6.6.4.1. Uimahallien saavutettavuus autolla Lounais-Suomessa

Kartta 6.6.4.2. Jäähallien saavutettavuus autolla Lounais-Suomessa

Kartta 6.6.4.3. Lähiliikuntapaikkojen saavutettavuuden muutos vuosien 2013 ja 2019 välillä Lounais-Suomessa

Kuviot

Kuvio 6.4.4.1. Liikuntapaikkojen osuus pääryhmittäin LSAVIn alueella vuonna 2020

Kuvio 6.6.4.1. Keskeisten liikuntapaikkojen sijoittuminen yhdyskuntarakenteeseen saavutettavuuden näkökulmasta Lounais-Suomessa

Kuvio 6.7.4.1. Liikuntapaikkojen määrä kunnissa suhteessa kysyntään Lounais-Suomessa

Kuvio 6.7.4.2. Liikuntapaikkojen määrä kunnissa suhteessa kysyntään Varsinais-Suomessa

Kuvio 6.7.4.3. Liikuntapaikkojen määrä kunnissa suhteessa kysyntään Satakunnassa

Kuvio 6.8.4.1. Liikuntapaikkojen esteettömyys Lounais-Suomessa

Kuvio 6.8.4.2. Jos esteettömyyssuunnitelma on tehty, mitä liikuntapaikkoja se koskee

Taulukot

Taulukko 6.4.4.1. Liikuntapaikkojen määrää pääryhmittäin LSAVIn alueella vuonna 2020

Taulukko 6.8.4.1. Kun kuntanne suunnittelee uutta liikuntapaikkaa tai olemassa olevan liikuntapaikan peruskorjausta, miten käyttäjillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun?