Nuorille suunnatut palvelut kunnassa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kartat

Kartta 7.6.1. Kysymys: Kuullaanko nuoria mielestänne kunnassa riittävästi?

Kartta 7.6.2. Arvio, kuinka verkosto on onnistunut nuorisolain määrittämässä tehtävässä palvelujen yhteensovittamisessa. Väittämä: Nuorten on helppo saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja.

Kuviot

Kuvio 7.4.4.1. Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueen 0–28-vuotiaiden nuorten prosenttiosuus koko seutukunnan väestöstä 31.12.2019.

Kuvio 7.6.4.1. Kuntien arvio tarjottujen avoimen ja yhteisöllisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.4.2. Kuntien arvio lapsille/nuorille suunnattujen harrastusten, vapaa-ajan toimintojen, liikuntapalvelujen ja kirjastopalvelujen riittävyystasosta Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.4.3. Kuntien arvio tarjottujen koulutuspalvelujen riittävyystasosta Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.4.4. Kuntien arvio tarjottujen mielenterveyspalvelujen riittävyystasosta Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.4.5. Kuntien arvio tarjottujen asumisen palvelujen riittävyystasotasosta Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Taulukot

Taulukko 7.4.4.1. Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueen 0–28-v. väestön määrä seutukunnittain vuosina 2016–2019.

Taulukko 7.6.1. Kuntien arvio tarjottujen avoimen ja yhteisöllisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.2. Kuntien arvio tarjottujen kohdennetun ja erityisnuorisotyön palvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.3. Kuntien arvio lapsille/nuorille suunnattujen harrastusten, vapaa-ajan toimintojen, liikuntapalvelujen ja kirjastopalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.4. Kuntien arvio tarjottujen koulutuspalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.5. Kuntien arvio tarjottujen mielenterveyspalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.6. Kuntien arvio tarjottujen päihdepalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.7. Kuntien arvio tarjottujen sosiaalipalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.10. Tarjottujen työllisyyspalvelujen riittävyystasotaso, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.11. Tarjottujen asumisen palvelujen riittävyystasotaso, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa

Taulukko 7.6.12. Arvio kunnassa tarjolla olevista julkisen liikenteen palveluista siitä näkökulmasta, että käyttäjiä ovat nuoret, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.4.1. Lounais-Suomen aluehallintoviraston maakuntien arvio tarjottujen osallisuustoiminnan ja yhteiskunnallisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta, keskiarvo.

Taulukko 7.6.4.2. Lounais-Suomen aluehallintoviraston maakuntien arvio tarjottujen mielenterveyspalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo.

Taulukko 7.6.4.3. Lounais-Suomen aluehallintoviraston maakuntien arvio tarjottujen terveyspalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo.