Eläinlääkäripalvelujen saatavuus - päivystys

Valtakunnallinen arviointi

Miten päivystys on järjestetty?

Koko maan 50 päivystysalueesta 26 aluetta täytti lain mukaisen kokovaatimuksen, ja ne olivat vähintään yhden seutukunnan kokoisia. Kolme päivystysaluetta oli koko maakunnan kokoisia, ja osa niistä oli edelleen jaettu useampaan päivystyspiiriin. Päivystysalueet ovat muodostuneet pitkän kehityksen seurauksena toiminnan kannalta useimmiten sujuvalla tavalla. Päivystysalueita on myös muokattu vuosien saatossa, ja yhteistyötä yli seutukuntarajojen on kehitetty toimivammaksi. Vaikka puolet päivystysalueista ei ollut aluekehityslain tarkoittamien seutukuntien rajojen mukaisia, ne olivat kuitenkin useimmissa tapauksissa selvästi suurempia kuin osa lain tarkoittamista seutukunnista. Seutukuntien kokoluokkakaan ei välttämättä takaa alueelle riittävää määrää kunnaneläinlääkäreitä hoitamaan päivystystä ilman kohtuutonta työsidonnaisuutta.

Suur- ja pieneläinpäivystys on yhteinen 60 %:ssa päivystysalueista, jolloin siis yksi eläinlääkäri hoitaa kaikki potilaat. Eläinlääkintähuoltolain mukaan erillisen pieneläinpäivystyksen järjestämisvaatimuksesta voidaan poiketa perustellusti. Eriytetty pien- ja suureläinpäivystys on käytössä osassa tuotantoeläintiheistä alueista sekä lähes kaikissa maan suurimmissa kaupungeissa ja niiden ympäryskunnissa.  Niillä alueilla, joilla kunnat tuottavat itse eriytetyn päivystyksen, päivystää samaan aikaa kaksi kunnaneläinlääkäriä, toinen suur- ja toinen pieneläimille.