Eläinlääkäripalvelujen saatavuus - päivystys

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka laajoja päivystysalueet ovat?

Maantieteellisesti suurimmat päivystysalueet ovat Lapissa, jossa neljän kunnan muodostaman, kerrallaan yhden eläinlääkärin päivystämän alueen laajuus on suurimmillaan yli 31 000 km2 ja pisimmillään päivystysmatkat voivat olla 300–400 kilometriä. Tällöin eläinlääkärin apu voi viipyä hyvin kauan kiireellisessäkin tapauksessa. Koko maakunnan kokoiset, suurimmillaan 13 kunnan muodostamat päivystysalueet voi olla jaettu pienempiin päivystyspiireihin. Jos alueen pieneläinpäivystys on eriytetty, se voi kaikkien piirien osalta olla keskitetty yhdelle eläinlääkärille tai vaihtoehtoisesti yksityiselle pieneläinklinikalle, ja suureläimiä päivystää jokaisessa piirissä yksi kunnaneläinlääkäri. 

Suurin päivystysalue, jota ei ole jaettu piireihin, kattaa 12 kuntaa. Siellä pieneläinpäivystys on kuitenkin eriytetty yksityiselle klinikalle. Pienimmät päivystysalueet ovat vain kahden kunnan laajuisia, mutta päivystysringissä on useampi kuin kaksi eläinlääkäriä.