Eläinlääkäripalvelujen saatavuus - päivystys

Valtakunnallinen arviointi

Onko seura- ja harraste-eläimille päivystyssopimus yksityisen toimijan kanssa (ei julkista päivystystä)?

Suurin osa (70 %) niistä päivystysalueista, joissa suur- ja pieneläinpäivystys on eriytetty, ostaa pieneläinpäivystyspalvelun yksityiseltä pieneläinklinikalta joko kaikkina virka-ajan ulkopuolisina aikoina tai osan aikaa, esimerkiksi vain viikonloppuisin. Näinä aikoina päivystävä kunnaneläinlääkäri hoitaa vain suureläimet. Muutamia suuria kaupunkeja laajalti ympäröivät päivystysalueet ovat tehneet päivystyssopimuksia kaupunkien päivystävien pieneläinklinikoiden kanssa.

Eriytetyt pieneläinpäivystysalueet sijaitsivat pääasiassa väestörikkailla alueilla, joilla on myös paljon pieneläimiä. Vaikuttaa siltä, että erilliset pieneläinpäivystysalueet asettuivat lain edellyttämille alueille. Valtakunnallisesti voidaan arvioida, että eläinlääkintähuoltolain vaatimus suur- ja pieneläinpäivystyksen eriyttämisestä toteutui huomioon ottaen laissa olevan poikkeusmahdollisuuden. Kuitenkin käytäntö, jossa pieneläinten päivystysaikainen hoito saattaa vaatia kuljettamisen pieneläinklinikalle hyvin kauas, ei kaikissa tapauksissa vastaa lain henkeä, vaan voi aiheuttaa jopa turhaa kärsimystä eläimille.