Kulttuuripalvelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon kunnan kulttuuritoiminnassa on henkilöstöresursseja?

Yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui vuonna 2019 alle yksi henkilötyövuosi 61 prosentissa Pohjois-Suomen ja 52 prosentissa koko Manner-Suomen kuntia.

Vuonna 2019 yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui alle yksi henkilötyövuosi 61 prosentissa, yhdestä kahteen henkilötyövuotta 32 prosentissa ja kahdesta enintään viiteen henkilötyövuotta neljässä prosentissa Pohjois-Suomen kuntia. Viisi tai useampi henkilötyövuosi yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui neljässä prosentissa Pohjois-Suomen kuntia – osuus oli matalampi kuin koko Manner-Suomessa (7 %). (Taulukko 4.12.6.1.)

Yleisestä kulttuuritoiminnasta vastaavan henkilön virka oli useamman toimialan tehtäviä sisältävä yhdistelmävirka tai -toimi 68 prosentissa Pohjois-Suomen kunnista ja 67 prosentissa kaikista kyselyyn vastanneista kunnista. Pohjois-Suomessa osuus oli pienempi kuin vuonna 2017 (75 %).

Taulukko 4.12.6.1. Yleisen kulttuuritoiminnan henkilötyövuodet kunnissa vuonna 2019.