Kirjastotilat

PoOKhjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kartat

Kartta 5.8.6.1. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen kunnat, joilla on omatoimikirjastopalvelua.

Kuviot

Kuvio 5.6.6.1. Aineisto-, henkilöstö- ja tilakustannusten kehitys suhteessa asukaslukuun Pohjois-Suomen AVIn alueella vuosina 2010–2019.

Kuvio 5.6.6.2. Omatoimiaukiolon osuus % kokonaisaukiolosta Pohjois-Suomen AVIn alueella vuosina 2014-2019.

Kuvio 5.6.6.3. Kokonaisaukiolo ja aukiolotunnit, jolloin henkilökunta paikalla Pohjois-Suomen AVIn alueella, muutos % 2014 ja 2019.

Kuvio 5.7.6.1. Arviot kirjaston tilojen käytettävyydestä Pohjois-Suomen AVIn alueella.

Kuvio 5.7.6.2. Kunnan muiden toimijoiden ja ulkopuolisten järjestämät tapahtumat kirjastossa Pohjois-Suomen AVIn alueella 2017-2019, muutos %.

Kuvio 5.7.6.3. Sanapilvi kirjastotilojen vahvuuksista Pohjois-Suomen AVIn alueella 2019.

Kuvio 5.8.6.1. Suunnitteilla olevat muutokset kirjaston toimipaikoissa Pohjois-Suomen AVIn alueella vuosina 2020-2025.

Taulukot

Taulukko 5.4.6.1. 0-14 -vuotiaiden määrä PSAVIn alueella vuosina 2016-2019

Taulukko 5.4.6.2. 0-14 -vuotiaiden osuus PSAVIn alueella vuosina 2016-2019

Taulukko 5.4.6.3. 0-15 -vuotiaiden suhteellisen osuuden kehitys vuoteen 2040 PSAVIn alueella

Taulukko 5.6.6.1. Pää- ja sivukirjastojen sekä kirjastoautojen määrät Pohjois-Suomen AVIn alueella maakunnittain 2009 ja 2019.

Taulukko 5.6.6.2. Fyysiset käynnit kirjastoissa Pohjois-Suomen AVIn alueella vuosina 2009 ja 2019.

Taulukko 5.7.6.1. Kirjastojen käyttäjäkoulutukset ja osallistujamäärät Pohjois-Suomen AVIn alueella 2012 ja 2019.

Taulukko 5.7.6.2. Kirjastojen järjestämät tapahtumat ja osallistujamäärät Pohjois-Suomen AVIn alueella 2012 ja 2019.