Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Keskeiset liikuntapaikat ovat sijoittuneet erittäin hyvin suhteessa väestön sijaintiin, ja liikuntapaikkaverkko on kattava Oulu–Kajaani-linjan eteläpuolella. Erityisesti lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus on parantunut vuodesta 2013.
  • Liikuntapaikkojen määrä vaihtelee liikuntapaikkatyypeittäin ja alueittain. Käyttövuorojen kysyntä oli merkittävästi suurempaa erityisesti liikuntahalleissa ja -saleissa. Kysyntä jäähallivuoroista on kasvanut erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla.
  • Kunnan liikuntatoimi osallistuu vuotta 2013 passiivisemmin maankäytön suunnittelu- ja kaavoitusprosesseihin.
  • Kunnallisten perusliikuntapaikkojen esteettömyydessä on edelleen paljon kehitettävää.

Toimenpide-ehdotukset

  • Liikuntapaikkaverkon kattavuuden turvaamiseksi kunnat arvioivat suunnitelmallisesti olemassa olevien liikuntapaikkojen kuntoa sekä panostavat liikuntapaikkojen kunnossapitoon ja korjaamiseen.
  • Kunnat tekevät ja ylläpitävät pitkän aikavälin liikuntapaikkasuunnitelmia. Liikuntapaikkasuunnitteluun sisällytetään olemassa olevien liikuntapaikkojen säännöllinen kunnon ja toiminnallisuuden arviointi, kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden seuranta ja vaikutusten ennakkoarviointi. 
  • Esteettömyys otetaan huomioon liikuntapaikkojen rakentamishankkeiden suunnittelun ja toteutuksen kaikissa vaiheissa. Kunnallisille liikuntapaikoille tehdään esteettömyyskartoitus.