Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella oli yhteensä 4 921 liikuntapaikkaa (Taulukko 6.4.6.1.). Suurimmat liikuntapaikkatyyppien pääryhmät olivat ulkokentät ja liikuntapuistot (1 572 kpl) sekä maastoliikuntapaikat (1 307 kpl). Yhteensä edellä mainitut kattoivat lähes 60 % liikuntapaikkojen kokonaismäärästä. Jakauma on samansuuntainen valtakunnallisen liikuntapaikkojen jakauman kanssa. Pohjois-Pohjanmaan osuus liikuntapaikoista oli 78 % ja Kainuun 22 %.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen ulkokentistä ja liikuntapuistoista lähes 85 % sekä sisäliikuntapaikoista 83 % ja eläinurheilualueista 89 % sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla. Kainuussa puolestaan korostuu maastoliikuntapaikkojen osuus (37 %), mikä on linjassa sen kanssa, että luonto ja luontoliikuntaosaaminen koetaan selkeiksi alueellisiksi voimavaroiksi. (Kuvio 6.4.6.1.). (Graafi kuvaa liikuntapaikkojen osuutta pääryhmittäin PSAVIn alueella vuonna 2020). Pohjois-Pohjanmaalla suurimman yksittäisen ryhmän muodostavat ulkokentät ja liikuntapuistot (35 %).

Kuvio 6.4.6.1. Liikuntapaikkojen jakauma

Taulukko 6.4.6.1. Liikuntapaikkojen lukumäärä