Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kartat

Kartta 6.6.6.1. Uimahallien saavutettavuus autolla Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.  

Kartta 6.6.6.2. Jäähallien saavutettavuus autolla Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kartta 6.6.6.3. Ero lähiliikuntapaikkojen saavutettavuudessa kevyen liikenteen väyliä pitkin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosien 2013 ja 2019 välillä.

Kuviot

Kuvio 6.4.6.1. Liikuntapaikkojen jakauma

Kuvio 6.6.6.1. Uimapalveluiden saavutettavuus autolla Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 6.6.6.2 Uimapalveluiden saavutettavuus kevyen liikenteen väyliä pitkin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella vuonna 2019.

Kuvio 6.6.6.3. Ero lähiliikuntapaikkojen saavutettavuudessa kevyen liikenteen väyliä pitkin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosien 2013 ja 2019 välillä.

Kuvio 6.6.6.4. Keskeisten liikuntapaikkojen sijoittuminen yhdyskuntarakenteeseen saavutettavuuden näkökulmasta.

Kuvio 6.7.6.1. Liikuntapaikkojen käyttövuorojen kysyntä.  

Taulukot

Taulukko 6.4.6.1. Liikuntapaikkojen lukumäärä

Taulukko 6.6.6.1. Uimahallien ja jäähallien saavutettavuus minuutteina 2013 ja 2019.

Taulukko 6.7.6.1. Liikuntapaikkojen riittävyys suhteessa kysyntään Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviraston alueella vuosina 2013 ja 2019.

Taulukko 6.7.6.2. Liikuntapaikkasuunnitelmat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnissa vuosina 2013 ja 2019.

Taulukko 6.8.6.1. Kuntien liikuntapaikkojen esteettömyys vuosina 2013 ja 2019.

Taulukko 6.8.6.2. Liikuntapaikkojen esteettömyyssuunnitelmat.