Nuorille suunnatut palvelut kunnassa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Tietolähteet

Kysely Manner-Suomen kunnille: Vuoden 2019 nuorisotoimen peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi. Nuorille suunnatut palvelut. Vastausaikaa 1.11.2019–15.1.2020, vastausprosentti 99,7% (293 kuntaa). Tilastotiedot saatavilla myös Nuorisotilastot, peruspalvelujen arviointi 2019.

Nuorisotilastot, Aluehallintovirasto.

Aluehallintoviraston peruspalvelujen arviointi, nuorisotoimi 2017.

Valtakunnallinen nuorisotyön- ja politiikan ohjelma 2020-2023.

Haikkola, Lotta & Myllyniemi, Sami (toim.) 2020. Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 225 / verkkojulkaisuja 152, Kenttä; Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja nro 65; Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö & Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusverkosto.

Peruspalvelujen tila 2020.

www.sotkanet.fi.

www.thl.fi.