Nuorille suunnatut palvelut kunnassa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kartat

Kartta 7.6.1. Kysymys: Kuullaanko nuoria mielestänne kunnassa riittävästi?

Kartta 7.6.2. Arvio, kuinka verkosto on onnistunut nuorisolain määrittämässä tehtävässä palvelujen yhteensovittamisessa. Väittämä: Nuorten on helppo saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja.

Kartta 7.6.3. Arvio, kuinka verkosto on onnistunut nuorisolain määrittämässä tehtävässä yhteensovittamisessa. Väittämä: Tieto kulkee ammattilaisten välillä.

 

Kuviot

Kuvio 7.4.6.1. 0–28-vuotiaiden nuorten määrä seutukunnittain Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosina 2016-2019.

Kuvio 7.6.4. Kuntien arvio tarjottujen osallisuustoiminnan ja yhteiskunnallisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta koko maassa.

Kuvio 7.6.6. Kuntien arvio tarjottujen koulutuspalvelujen riittävyystasosta koko maassa.

Kuvio 7.6.6.1. Kuntien arvio tarjottujen avoimen ja yhteisöllisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.6.2. Kuntien arvio, kuinka hyvin kunnan nuoret tuntevat eri palveluja eli löytävät tiedon, mistä saada tarvittaessa apua ja neuvontaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.6.3. Kuntien arvio tarjottujen kohdennetun ja erityisnuorisotyön palvelujen riittävyystasosta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.6.4. Kuntien arvio tarjottujen osallisuustoiminnan ja yhteiskunnallisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.6.5. Kuntien arvio lapsille/nuorille suunnattujen harrastusten, vapaa-ajan toimintojen, liikuntapalveluiden ja kirjastopalveluiden riittävyystasosta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.6.6. Kuntien arvio tarjottujen koulutuspalvelujen riittävyystasosta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.6.7. Kuntien arvio tarjottujen mielenterveyspalvelujen riittävyystasosta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.6.8. Kuntien arvio tarjottujen päihdepalvelujen riittävyystasosta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.6.9. Kuntien arvio tarjottujen sosiaalipalvelujen riittävyystasosta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.6.10. Kuntien arvio tarjottujen terveyspalvelujen riittävyystasosta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.6.11. Kuntien arvio, kuinka verkosto on onnistunut nuorisolain määrittämässä tehtävässä palvelujen yhteensovittamisessa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.6.12. Kuntien arvio muiden tarjottujen terveyspalvelujen riittävyystasosta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.6.13. Kuntien arvio tarjottujen työllisyyspalvelujen riittävyystasotasosta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.6.14. Kuntien arvio tarjottujen asumisen palvelujen riittävyystasotasosta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.6.15. Kuntien arvio kunnassa tarjolla olevista julkisen liikenteen palveluista koko maassa siitä näkökulmasta, että käyttäjiä ovat nuoret Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Taulukot

Taulukko 7.4.6.1. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen 0–28-vuotiaiden nuorten määrä seutukunnittain vuosina 2016–2019.

Taulukko 7.6.1. Kuntien arvio tarjottujen avoimen ja yhteisöllisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.2. Kuntien arvio tarjottujen kohdennetun ja erityisnuorisotyön palvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.3. Kuntien arvio lapsille/nuorille suunnattujen harrastusten, vapaa-ajan toimintojen, liikuntapalvelujen ja kirjastopalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.6. Kuntien arvio tarjottujen päihdepalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.11. Tarjottujen asumisen palvelujen riittävyystasotaso, keskiarvo avi-alueittain ja koko maassa.

Taulukko 7.6.6.1. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston maakuntien arviot tarjottujen avoimen ja yhteisöllisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta, keskiarvo.

Taulukko 7.6.6.2. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen maakuntien arvio tarjottujen koulutuspalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo.

Taulukko 7.6.6.3. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen maakuntien arvio tarjottujen päihdepalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo.