Lastensuojelun sijoittamien lasten opetus

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka paljon kunnissa on sijoitettuja oppivelvollisuusikäisiä lapsia ja nuoria?

Manner-Suomen kunnissa oli kyselyn perusteella yhteensä 4 677 lastensuojelulain perusteella sijoitettua oppivelvollisuusikäistä lasta ja nuorta.

Kyselyyn vastanneissa kunnissa oli vuonna 2019 yhteensä 4 677 lastensuojelulain perusteella sijoitettua oppivelvollisuusikäistä lasta. Kuvassa 3.6.1. on esitetty kyselyyn vastanneisiin kuntiin lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppivelvollisuusikäisten lasten lukumäärät AVI-alueittain. Eniten oppivelvollisuusikäisiä sijoitettuja lapsia kyselyyn vastanneissa kunnissa on Etelä-Suomen AVIn alueella (1 482). Vähiten oppivelvollisuusikäisiä sijoitettua lapsia on Lapin AVIn alueella (90). Kyselyyn vastanneiden kuntien oppivelvollisuusikäisten lasten lukumäärät on esitetty maakunnittain kuvassa 3.6.2. Kyselyyn vastanneista kunnista eniten lastensuojelulain perusteella sijoitettuja oppivelvollisuusikäisiä lapsia asuu Uudellamaalla (897) ja vähiten Keski-Pohjanmaalla (40).

Kuva 3.6.1. Lastensuojelulain perusteella kyselyyn vastanneiden kuntien sijoitetut oppivelvollisuusikäiset lapset AVI-alueittain.

Kuva 3.6.2. Kyselyyn vastanneiden kuntien oppivelvollisuusikäisten lasten lukumäärät maakunnittain.