Kulttuuripalvelut

Valtakunnallinen arviointi

Tietolähteet

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009)

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019)

Kysely Manner-Suomen kunnille: Vuoden 2019 peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi: kuntien kulttuuritoiminta. Vastausaikaa joulukuu 2019 - helmikuu 2020, vastausprosentti 75 % (221 kuntaa).

TEAviisari (2019) Kulttuuri kunnan toiminnassa 2019 -tiedonkeruu. (www.teaviisari.fi/kulttuuri) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Opetushallitus.

Tilastokeskus. Kuntataloustilasto 2018. 

Haanpää, Susanna & Manu, Samuli & Siltanen, Kirsi 2020. Taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperusta. Nykytila ja kehittämisehdotukset.  Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:13. Helsinki: Opetus ja kulttuuriministeriö.

KT (Kuntatyönantajat) 2019. Julkisen talouden näkymät synkkiä. Uutinen 19.12.2019. https://www.kt.fi/uutiset-ja-tiedotteet/2019/julkisen%20talouden-2020-nakymat-synkat (luettu 31.3.2020)

Suomen pankki 2019. Korkeasuhdanne Suomessa ohi. Tiedote 17.12.2019. https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/tiedotteet/2019/korkeasuhdanne-suomessa-ohi/  (luettu 31.3.2020)

VM 2019. Talous on kulkemassa kohti vaisumpia aikoja. Tiedote 18.12.2019. https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/talous-on-kulkemassa-kohti-vaisumpia-aikoja (luettu 31.3.2020)