Eläinlääkäripalvelujen saatavuus - päivystys

Valtakunnallinen arviointi

Tietolähteet

Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009

Eläinsuojelulaki 247/1996

Eläintautilaki 441/2013

Luonnonvarakeskus, Tilastotietokanta

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä VYHA

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioinnit

Joutsen, S ym. (2018). Nuorten eläinlääkärien raskas, mutta palkitseva työelämä - kyselytutkimus. Suom eläinl. lehti 126, 6 s. 311–317.