Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta - saatavuus

Valtakunnallinen arviointi

Tietolähteet

Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009

Eläinsuojelulaki 247/1996

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2018. Ruokaviraston raportti 2692/00.01.02.00.01/2019. Hyväksymispäivä 5.6.2019.

Eläinten terveyden valvonta 2018. Ruokaviraston raportti 2692/00.01.02.00.01/2019. Hyväksymispäivä 27.5.2019.

Väärikkälä S, Hänninen L and Nevas M (2020). Veterinarians Experience Animal Welfare Control Work as

Stressful. Front. Vet. Sci. 7:77. doi: 10.3389/fvets.2020.00077

Juselius, T (2019). Eläinlääkintähuollon valvontatehtävien haasteita valvontayksiköissä. Suomen eläinlääkärilehti 125, 9 s. 590–593.