Pelastustustoiminnan nopean avun saanti

Valtakunnallinen arviointi

Tiivistelmä

Hälytyspalvelujen kysyntä

Hälytyspalveluiden kysyntää ja siinä tapahtuneita muutoksia on mitattu sekä arvioitu vuosittaisten eri vuorokauden aikoina tapahtuneiden kiireellisten pelastustehtävien määrien mukaan. Kyseiset tehtävämäärät eivät sisällä ensivastetehtäviä. Lineaarisesti tarkastellen hälytyspalvelujen kysynnässä on koko 2010-luvun alusta alkaen ollut niin valtakunnallisesti kuin useimmilla pelastustoimen alueilla hienoista kasvua. Vuoden 2019 aikana kiireellisten tehtävien määrät kuitenkin laskivat. Seuraavat vuodet osoittavat, onko suunta edelleen laskeva.

Hälytyspalvelujen saatavuus

Hälytyspalvelujen saatavuudessa valtakunnallisesti asetettujen vähimmäistavoitteiden mukaisesti on edelleen puutteita osalla pelastustoimen alueita. Puutteita on nimenomaan riskiluokan I ruuduissa tapahtuneiden kiireellisten pelastustehtävien toimintavalmiusaikojen täyttymisessä sekä ruuduissa olleiden onnettomuuskohteiden saavuttamisessa. Suurimmat puutteet ovat pääkaupunkiseudun pelastustoimen alueilla sekä niillä pelastustoimen alueilla, joilla sijaitsee tavallista suurempia kaupunkeja. Muiden riskiluokkien (II–III) kiireellisten pelastustehtävien toimintavalmiusaikojen täyttymisessä ja ruutujen saavuttamisessa ei kyseisen tarkastelujakson aikana esiintynyt puutteita.